search metasound

google metasound


bibliography . βιβλιογραφία


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (υπό σύνταξη)

Googlάρετε την...
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ

Adorno, T.. κ.α. (1984). Τέχνη και μαζική κουλτούρα. Μτφρ. Σαρίκας, Ζήσης. Αθήνα: Ύψιλον.

Αθανασόπουλος Σ. Δ. (1990). Για μια πολιτική της κουλτούρας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

Anquetil, J. (1978). Το χέρι και η μηχανή. Μτφρ. Ρουσόπουλος, Ανδρέας. Αθήνα: Παπαζήσης.

Attali, J. (1991). Θόρυβοι. Μτφρ. Ανδριτσάνου Ντενίζ. Αθήνα: Ράππας.

Barthes, R. (1977). Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου. Μτφρ. Παπαβασιλείου Βασίλης. Αθήνα: Ράππας.

Barthes, R. (1983). Η απόλαυση του κειμένου. Μτφρ. Χατζηδάκη Φούλα - Κρητικός Γιάννης. Αθήνα: Ράππας.

Barthes, R. (1984). Η επικράτεια των σημείων. Αθήνα: Ράππας.

Barthes, R. (1988), Εικόνα - μουσική - κείμενο. Μτφρ. Σπανός Γιώργος. Αθήνα: Πλέθρον.

Βασιλειάδης, Σ.(1984). Για τη Μουσική. Αθήνα: Citibank.

Baudrillard, J. (1991). Η έκσταση της επικοινωνίας. Μτφρ. Αθανασόπουλος, Β. Αθήνα: Καρδαμίτσα.

Berners Lee, T. (2002). Υφαίνοντας τον παγκόσμιο ιστό. Μτφρ. Καλαϊτζής, Νεκτάριος. Αθήνα: Γκοβόστης.

Βυθούλκας, Δημ. (1973). Πρακτικός Οδηγός κατασκευής εποπτικών μέσων και οργανώσεως σχολικών μουσείων. Αθήνα: Νικόδημος

Bull, M. (2000). Sounding out the city. Personal Stereos and the management of everyday life. Oxford, New York: Berg.

Bull, Michael. - Back, Less. (επ.). (2003). The Auditory Culture reader. Oxford: Berg.

Γαρίνης Π. Αντώνης (1993), Ρυθμολογία και ανάλυση. Αθήνα.

Campbell, R., Buck, E. & Cuthbert, M. (επ.) (1991). Music at the margins. Popular music and Global Diversity. London: Sage.

Calvet, Louis - Jean.(1995). Η προφορική παράδοση. Μτφρ. Καρυολέμου, Μαριλένα. Αθήνα: Καρδαμίτσα

Cage, J. (1973). Silence. Lectures and Writings. Hanover: Wesleyan University Press.

Doowtsea, Tnilc. (2010) The Good, The Bad and The Ugly Museum.

Eco, Umberto. (1994). Κήνσορες και θεράποντες. Θεωρία και ιδεολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Μτφρ. Καλλιφατίδη, Έφη. Αθήνα: Γνώση.

Hebdige Dick (1988), Υποκουλτούρα, το νόημα του στυλ. Μτφρ. Καλλιφατίδη, Έφη. Αθήνα: Γνώση.

Θεοδοσίου, Σίσσυ κ.α. (2006). Μουσική, ήχος και Τόπος. τα κείμενα. Τετράδιο 2006. ¶ρτα: Εκδόσεις Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηεπίρου

Ίλιν, Μ. (1954). Η επιστήμη για τους μικρούς. Αθήνα: Η αυγή

Kartomi, M. (1990). On concepts and classifications of musical instruments. Chicago: University of Chicago Press

Levi Strauss Claude (1986), Μύθος και Νόημα. Μτφρ. Αθανασόπουλος Βαγγέλης. Αθήνα: Καρδαμίτσα.

Levy, Pierre. (1999). Δυνητική πραγματικότητα. (Realite virtuelle). Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου. Μτφρ. Καραχάλιος Μιχάλης. Αθήνα: Κριτική.

Marinetti, F. T. (1987). Μανιφέστα του φουτουρισμού. Μωϋσίδης, Βασίλης. Αθήνα: Αιγόκερως

McLuhan, Marshall. (1990). Media. Οι προεκτάσεις του ανθρώπου. Μτφρ. Μάνδρος, Σπύρος. Αθήνα: Κάλβος.

Μπουμπάρης, Ν. (2003). Αναλύοντας την ακουσματική εμπειρία - προς μια πολιτισμική κοινωνιολογία του ήχου. Στο Περιοδικό Επιστήμη και Κοινωνία (διαθέσιμο Online)

Πανόπουλος, Παναγιώτης (επ.). (2005). Από την μουσική στον ήχο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Panopoulos, P. (2003) Animal bells as symbols: sound and hearing in a Greek island village
Journal of the Royal Anthropological Institute 9 (4), 639–656.

Postman, Neil. (1999). Τεχνοπώλιο. Μτφρ. Μεταξά, Κάτια. Αθήνα: Καστανιώτης.

Pradalie, Roger. (1960). Η ραδιοφωνική τέχνη. Μτφρ. Αστεριάδης, Γιάννης. Αθήνα: ΕΙΡ.

Rousseau, J. - J. (2001). Δοκίμιο περί καταγωγής των γλωσσών. Όταν γίνεται λόγος περί μελωδίας και μουσικής μιμήσεως. Μτφρ. Παπαγιώργης, Κωστής. Αθήνα: Καστανιώτης

Russolo, L. (2004 [1913]). Futurists Manifesto. Ubu Publishing (διαθέσιμο online)

Schafer, R. M. (1994 [1977]). The Soundscape. Our Sonic Environment and the tuning of the world. Rochester: Destiny Books.

Σκαρτσής, Λ.Σ. (1999). Μικρομορφές της Λαϊκής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Σκαρτσής, Λ.Σ. (1999). Μικρομορφές της Λαϊκής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα  
Schafer, M.  
Small, Christofer. (1983). Μουσική Κοινωνία Εκπαίδευση. Μτφρ. Μιχάλης Γρηγορίου. Αθήνα: Νεφέλη.  
Stravinsky, Igor. (1980). Μουσική ποιητική. Μτφρ. Μιχάλης Γρηγορίου. Αθήνα: Νεφέλη.  
Tomatis, Alfred. (1988). Το αυτί και η ζωή. Μτφρ. Σουρέτη Ρένα. Αθήνα: Χιωτέλλης.  
Tomatis Alfred (2000), Το αυτί και η φωνή. Μτφρ. Παγουλάτου Μαρία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
Τσαφταρίδης, Ν. (2001). Η μουσική εκπαίδευση ως αντικείμενο έρευνας. Στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Μουσικής Έρευνας: Θεσμικά θέματα της μουσικής έρευνας. Πρακτικά. Αθήνα: ΙΕΜΑ. Διαθέσιμο Online στο
< http://www.iema.gr/data/Events/Conferences/psme/Omilies/tsaftaridis_speech.htm>
 
Τσοκανή, Χ. (2006). Η κραυγή της μέδουσας. Από το μύθο στη μουσική, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.    

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ


 

 

    |    project developed by Dimitris Sarris  |  this page was last updated at 22/04/2011 |    pageloads since '08 | report a broken link  | metasound.gr overview |
Copyrighted Material © 2007-2010 Dimitris Sarris - Metasound Group Project