search metasound

google metasound

 

METAWORKS

neraidha's seduction - live from all bow concert (24/11/07)

Live from all-bow-concert

Title: Neraidha's seduction

Instruments: adapted violin,
rubbed glass bowls,
rubbed clothes-horse (cosmic aplostra)

Effects: natural echo,
parametric equalizer

Story - form: At midnight the man goes to a crossroads to meet Neraidha, thinking that he loves her. When he meets her a strange "seduction" keeps his mind blurred - something is missing in order to keep his love intact. The same happens with the music scale: the third and seventh steps are miss from the improvisation.
or / ή

download

mp3
[1.550kb]

Ζωντανά από το all-bow-concert

Τα όργανα: προετοιμασμένο βιολί
γυάλινες λεκάνες με δοξάρι
απλώστρα με δοξάρι

Εφφέ: φυσικό βάθος - έκο
παραμετρικός ιστοσταθμιστής

Ιστορία - μορφή: Τα μεσάνυχτα ο αλαφροΐσκιωτος πηγαίνει στο σταυροδρόμι να συναντήσει τη νεράιδα, σκεφτόμενος ότι την αγαπάει. Όταν τη συναντά, μια παράξενη γοητεία του θολώνει το μυαλό και κάτι λείπει προκειμένου η αγάπη του να μείνει αλώβητη. Το ίδιο συμβαίνει και με την μουσική κλίμακα που ακούγεται: λείπουν η τρίτη και η έβδομη βαθμίδα από τον αυτοσχεδιασμό...

 

 

from first metasounds - 2007 . από τους πρώτους μεταήχους - 2007

 

Padou
Padou, in Greek language means "everywhare". Also, this rhythm (we call it "padou") can be played everywhare.
By hands on our thigh, on the table, waitning for the bus, hearing a sond...
Fast, constant, with various accentuations, Padou turns every sounding surfase to an instrument able to anable a fine kinesthetic feeling. Listen to an example with large plastic water bottles.
or / ή

download

sample mp3
[404kb]

Padou, κατά το ελληνικό "παντού", είναι ο ρυθμός που παίζεται παντού, γι' αυτό και τον ονομάσαμε έτσι...
Με τα χέρια στους μηρούς, στο τραπέζι, περιμένοντας το λεοφωρείο, ακούγοντας ένα τραγούδι, "παντού"...
Καταιγιστικός, σταθερός, με ποικιλία τονισμών, ο Padou μετατρέπει κάθε ηχούσα επιφάνεια σε ένα όργανο ικανό να ενεργοποιήσει ένα εξαίσιο κιναισθητικό αίσθημα. Τα όργανα αυτοσχεδιάζουν με διαδοχικές εναλλαγές: όταν το ένα κάνει "fade out" το άλλο κάνει "fade in". Ακούστε ένα παράδειγμα από πλαστικές μεγάλες φυάλες νερού.

 


Bass Wheel

Funk piece based on the bass sound of the "bass wheel". The wheel gives off a flowing, gliding bass line, filled with "embryonic" reminiscences of surrounding ( περιβάλλοντες) ή environmental (περιβαλλοντικούς με την έννοια της φύσης) sounds. The "industrial" drum set supports with syncopation and the bottle-phone draws an improvised schema.

Funk κομμάτι βασισμένο στο μπάσσο ήχο της "μπασορόδας". Η ρόδα δίνει μια ρευστή, γκλισάντο μπασογραμμή, που αναδύει "εμβρυϊκές" αναμνήσεις από τους περιβαλλοντικούς μας ήχους. Το "βιομηχανικό" drum set υποστηρίζει με συγκοπές και το ποτηρόφωνο διαγράφει ένα αυτοσχεδιαστικό σχήμα.

 

 

"Cosmic Aplostra" (basic instrument: rubbed clothes-horse)

"Cosmic Aplostra" ("Aplostra" in Greek means Clothes-horse) is one of metasound group main invented sounds, that Dimitris invented during a clothes washing; A clothes-horse provides these sounds, played with a bow.
During the exploration of the playing technics of the instrument, Thomas first played a complete melody. Enjoy this tune, snap from a live, by watching the moving symmetric waves, if your player provides visualization with curves (palmograph).


or / ή

download

sample mp3
[489kb]

Η "Κοσμική Απλώστρα" είναι ένας από τους βασικούς επινενοημένους ήχους της ομάδας μεταήχων, που εμπνεύστηκε ο Δημήτρης εν μέσω μιας μπουγάδας: παράγεται από μια απλώστρα που παίζεται με δοξάρι.
Κομμάτι βασιμένο στους συριστικούς, με κοσμική "ισχύ", ήχους, (θυμίζουν τους τριγμούς των πλανητών που ακούμε στα αστρονομικά ντοκυμαντέρ!) από "απλώστρα με δοξάρι".
Κατά την εξερεύνηση των τεχνικών του νέου αυτού οργάνου, ο Θωμάς πρωτόπαιξε μια ολοκληρωμένη μελωδία.
Ακούστε αυτό το κομμάτι, (από ζωντανή ηχογράφηση) ενεργοποιώντας την οπτικοποίηση (visualization) του λογισμικού αναπαραγωγής σας, στις καμπύλες κυμματομορφών παλμογράφου, για να απολαύσετε τα ημιτονοειδή κύματα που παράγει η απλώστρα.

 


Gaitanaki
"Gaitanaki" is a collection of rhytmic varieties in a calebrative sound. It's all played with cheap plastic instruments for the carnival. Thomas and Michalis were able to manage three instruments at the same time (tampourine, marakas and trumpet). Also, by sharing all these toys in a company, it's a chance for expression and dance with an improvisation easy to made even from children in a classroom...

or / ή

download

sample mp3
[245kb]

Από μια βαλίτσα του '60 βγαίνουν ατέλειωτα πλαστικά οργανάκια για το αποκριάτικο ξεφάντωμα. Οργανώνονται ρυθμικά και αποδίδουν έναν γιορταστικό ρυθμό βασισμένο σε τρίηχα.
Ο Μιχάλης και ο Θωμάς κατάφεραν να παίξουν τρία οργανάκια ταυτόχρονα (τρομπέτα, ταμπουρίνο και μαράκες). Ωστόσο, μοιράζοντας όλα αυτά τα πλαστικά παιχνίδια σε μια παρέα, δημιουργείται μια ευκαιρία για έκφραση και χορό, με αυτοσχεδιασμό, εύκολο να γίνει ακόμη και από παιδιά σε μια τάξη...
Το πλαστικό, που σαν παιδικό παιχνίδι υλοποιεί κάθε δυνητική φαντασίωση των παιδιών, δίνει ατέλειωτες ηχητικές αποχρώσεις, προσθέτωντας στην ατέλειωτη παλέτα κρούσεων της φύσης...

 


Kitsch-en 7/8

Kalamatianos syrtos (a folk dance rhythm widespread in Greece) played by all well-sounding kitchen utensils: plates, fruit bowls and glasses, in a postmodern sound structure. The entire melody comprises a play between suspended melodic memories and atonal non-suspended tones of clay, china and glass objects.

Καλαματιανός συρτός με όλα τα εύχηχα σκεύη της κουζίνας: πιάτα, φρουτιέρες και ποτήρια, σε μια μεταμοντέρνα ηχητική κατασκευή... Όλη η μελωδία είναι ένα παιχνίδισμα ανάμεσα στις συγκερασμένες (με "καλοκουρδισμένες νότες) αναμνήσεις μελωδιών και τις ατονικές, "παρασυγκερασμένες" τονικότητες των πύλινων, πορσελάνινων και γυάλινων αντικειμένων...

 

 


"Pnefsikroustos" Tubes

Rhytmic varietions in 15/8 (3+3+3+2+2+2) with the wind-percussion tubes. These tubes and the chartophone, in their numerous educational applications, have been presented in many scientific and artistic functions.

Ρυθμικές παραλλαγές σε 15/8 (3+3+3+2+2+2) με τους πνευσίκρουστους σωλήνες. Οι σωλήνες αυτοί και το χαρτόφωνο, με πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές έχουν παρουσιαστεί σε πολλές επιστημονικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

 

 


Reggae Knifes
Loose reaggae rhythm with minor cords played on the knive-o-phone. A piece written for the Artemis sea-shore...

Χαλαρός reggae ρυθμός με ελάσσονες συγχορδίες από το μαχαιρόφωνο. Ένα κομμάτι γραμμένο για την παραλία της Αρτέμιδας...

 

 Rock' n' Bottle

"Rock' n' Bottle" was born in a group's pass at an Artemi's beach bar: after drinking three rounds of bottle drinks, - only an amount of the liquid (tunning) - splitting two-three notes for each one, they played the "rock bottle" song by blowing the bottles.
Actually Dimitris used to teach this instrument (bottle-set) in the classroom, with the name "foukalia" (from the sound of blowing - "fou"- and the Greek "Boukalia" which means "bottles"). Finally they left the bottles empty!
The mp3 is from a live performance...To "Rock' n' Bottle" γεννήθηκε από μιας βόλτα της ομάδας σε ένα παραλιακό μπαρ της Αρτέμιδας. Μετά από τρεις γύρους ποτών σε μπουκάλι, πίνοντας μια συγκεκριμένη ποσότητα (κούρδισμα) και αναλαμβάνοντας δύο - τρεις νότες έκαστος, έπαιξαν το κομμάτι αυτό φυσώντας τα μπουκάλια.
Ο Δημήτρης χρησιμοποιούσε ήδη το αυτοσχέδιο όργανο αυτό στην τάξη, με σετ μπουκαλιών που ονομάζει "φουκάλια" (μπουκάλια που κάνουν "φου"). Τελικά αφήσαν τα μπουκάλια τελείως άδεια!

 

 


Trio

The piece that mainly lends itself for the best possible improvisational interaction between the audience and the musician: the mucisians, one by one, air their personal pursuits in rhythm and dynamics, just as they experience them during their lonely study time...

Το κομμάτι που μας παρέχει την περισσότερη αυτοσχεδιαστική έκφραση στην διάδραση κοινού - μουσικού: ένας ένας οι μουσικοί καταθέτουν στον αέρα τις προσωπικές τους αναζητήσεις στον ρυθμό και την δυναμική, όπως τα βιώνουν στις ώρες της προσωπικής μελέτης...

 

 


Athos's Soundscape

Talent, bells and bell towers in rhythmic variations emerge from similar materials in different shapes. Wooden mortar and pestle, metal oven pans, flower-pots and plates comprise this composition, which, if heard with eyes closed, gives off the otherwise intangible sound qualities of the materials around us. They sound like a festive morning next to tower bells. Elaborate percussion transforms all...
or / ή

download

sample mp3
[412kb]

Τάλαντο, σήμαντρα, καμπάνες, κωδονοστάσια σε ρυθμικές παραλλαγές, ανασύρονται με τα ίδια υλικά σε άλλο σχήμα. ξύλινα γουδιά, μεταλλικά ταψιά, γλάστρες, πιάτα, είναι τα κύρια υλικά αυτής της σύνθεσης, που αν την ακούσουμε με κλειστά μάτια καταλαβαίνουμε αμέσως - άλλως ασύλληπτες - ηχητικές ποιότητες των υλικών που μας κατακλύζουν. Μοιάζουν με ένα εορταστικό πρωϊνό δίπλα σε καμπαναριά. Αν η κρούση γίνει με επιμέλεια όλα μεταμορφώνονται...

 

 


Groovin' Fast

"Grouvin' Fast" seemed to be Dimitris' "rhyth of life" during 2004-2006! In the record two drum sets with plastic pots, bukets and metal tubes from vacaum cleaners play in an open space with physical echo. Rhythm and Echo have the same pulse so that the acoustic result aquire a very special volume.


or / ή

download

sample mp3
[405kb]

homepage version
mp3 [133kb]

Το "Γκρούβιν Φάστ" μάλλον ήταν "ρυθμός ζωής" για τον Δημήτρη για τις χρονιές 2004 ως 2006! Στην ηχογράφηση δύο σετ κρουστών από πλαστικά μπιτόνια, κουβάδες και μεταλλικούς σωλήνες ηλεκτρικής σκούπας παίζουν σε έναν ανοιχτό χώρο με φυσική ηχό. Ρυθμός και ηχώ έχουν τον ίδιο παλμό κι έτσι το ακουστικό αποτέλεσμα αποκτά έναν ιδιαίτερο όγκο.

 

 


pan Gloub

The Gloub pan (pronounced /glub/, an onomatopeic word that describes the sound of an object that falls into the water), an educational application where the pan procuces tones revealed in the surrounding water, offers an exceptional acoustic feeling; It gives off melodies and enriches the repertoire of metasounds just like any other insrument. It’s still a pan, only chosen with a suitable techinque (and it all takes place in a kitcheware shop!).

or / ή

download

sample mp3
[398kb]

Το ταψί "γκλούμπ" μια εκπαιδευτική εφαρμογή όπου το ταψί παράγει τόνους που αποκαλύπτονται στο νερό που το περιβάλλει, δίνει μια ξεχωριστή ακουστική αίσθηση...
Βγάζει μελωδίες και εμπλουτίζει το ρεπερτόριο των μεταήχων όπως κάθε άλλο όργανο. Είναι πάντα ένα ταψί, διαλεγμένο όμως με κατάλληλη τεχνική - κι γίνεται αυτό εν μέσω ενός καταστήματος οικιακών ειδών...

 

 

 

Kerkida

A variation in the rhythm experienced when audiences applaud. An interactive piece where all particiapate with varieties of clapping.

Παραλλαγή της ομορρυθμίας που βιώνουμε στα χειροκροτήματα του κοινού. Ένα διαδραστικό κομμάτι όπου συμμετέχουν όλοι με χειροκρούσεις ποικίλων παραλλαγών...

 

 

 

 

 

    |    project developed by Dimitris Sarris  |  this page was last updated at 22/04/2011 |    pageloads since '08 | report a broken link  | metasound.gr overview |
Copyrighted Material © 2007-2010 Dimitris Sarris - Metasound Group Project